Vennligst oppgi på påmeldingsskjemaet alle dager og tidspunkt som er aktuelle for undervisning. Oppgi også ønsket lengde på undervisningstimen. Skolen tilbyr individuell undervisning på 30, 45 eller 60 min. Når eleven/foresatte melder seg på til undervisning binder man seg til undervisning ved skolen for minimum ett semester, eller evt. til tre betalte prøvetimer. Dersom en elev av ulike grunner ønsker å slutte i løpet av semesteret, må man allikevel betale for hele semesteret.

Ferier og fridager er det ingen undervisning.

Prøvetimene betales forskuddsvis, før første prøvetime. Faktura og diverse undervisningsinformasjon sendes på mail før undervisningsstart.

Eleven betaler for antall avtalte ganger eleven mottar undervisning hvert semester, f.o.m. første avtalte time. Semesterprisen vil derfor avhenge av avtalt startdato og lengde på undervisningstimen.

Prisene for undervisningstimene kan justeres opp med fem prosent ved start av nytt skoleår.


Telefon 480 072 59
lorik@online.no
Larissa S. Østtveit
kunstnerisk leder

Grinilund kirke

Lærere

Påmelding

Hjem