Larissa Spitskaia Østtveit har utøvende og musikkpedagogisk utdanning fra Donetsk State Conservatorie i Ukraina. Hun har spesialisering i "Instrumental performance". Fra 1976 til 2000 var hun klaverpedagog, konsertmester for fiolin og cello og repetitør for barnekor ved barnemusikkskole i Rostov on Don. I 1999 mottok hun sertifikat "for excellent work" av USSR Ministry of Culture. Fra 2002 jobber hun ved Bærum Private Musikkskole.

Kari Anne Omberg Lier er utdannet ved Norges musikkhøgskole i Oslo, 4-årig Kandidatstudie i kirkemusikk med eksamen i 1988. Hun har også musikk mellomfag fra Universitetet i Oslo. Siden 1988 har hun arbeidet som organist i Grinilunden kirke og har derfra lang erfaring med barn gjennom musikk og sang. Hun har jobbet med mange barn og fått erfare hvilke musikalske ressurser barn kan inneha, hvordan de kan utvikle seg og blomstre fra et år til et annet, med musikkgleden som drivkraft. Gjennom den gleden vil de utvikle evne til å uttrykke seg gjennom musikk og hente inspirasjon til å øve og arbeide videre. Kari Anne Omberg Lier har i tillegg undervist en kort periode i Asker kommunale musikkskole og privat med pianoelever.

Hilde Marie Sveaass er utdannet fiolinist ved Norges Musikkhøgskole, 4-årig kandidatstudiet i klassisk utøvende fiolin med eksamen i 2008. Her studerte hun hos professorene Isaac Schuldman og Harald Aadland. Hilde har jobbet som fiolinlærer ved Oslo Private Musikkskole, Tonsenhagen musikkskole, men også gitt fiolintimer privat. Hun har også arbeidet med barn og ungdom som vikarierende orkesterleder for Vivaldiorkesteret, Igor Rybak. Et prosjekt i samarbeid med pianistene og komponistene Aksel Kolstad og Joachim Knoph. Hildes største motivasjon for jobben som fiolinlærer er å hente frem spilleglede og mestringsfølelse hos barna. Alle barn har musikalitet boende i seg, og det å bli kjent med vakker musikk og å kunne spille med andre er en gave man kan ta med seg resten av livet, enten som hobby eller profesjonelt.


Telefon 480 072 59
lorik@online.no
Larissa S. Østtveit
kunstnerisk leder

Grinilund kirke

Aktuelt

Påmelding

Hjem